Οι πιθανότητες μια ψευδώς – θετικής μαστογραφίας και η ανάγκη για βιοψία στα 10 χρόνια πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου

 Τα αποτελέσματα των ψευδώς – θετικών μαστογραφιών (η μαστογραφία απεικονίζει ύποπτη περιοχή ενώ η έκβαση της βιοψίας είναι φυσιολογική) κυμαίνετε μεταξύ 8-14%. Ακολουθώντας τις τρέχουσες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές πληθυσμιακού ελέγχου κάθε 2 χρόνια από την ηλικία 50 μέχρι και 74 η κάθε γυναίκα θα κάνει 12 μαστογραφίες κατά τη διάρκεια της ζωής της. Εχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό ΨΘΜ (Ψευδώς – Θετικών Μαστογραφιών) είναι μεταξύ 29 και 74% ενώ το ποσοστό των φυσιολογικών βιοψιών είναι 8 -9%.

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 169,456 γυναίκες από 7 διαφορετικά αρχεία μαστογραφιών στις ΗΠΑ ηλικίας 40 -59 χρονών κατά το 1994 – 2006. Επίσης, η έρευνα μελέτησε 4492 γυναίκες που διαγνώσθηκαν με καρκίνο του μαστού μέσω του μαστογραφικού ελέγχου κατά την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα είναι άκρως ενδιαφέροντα και επιβεβαιώνουν για κόμη μια φορά τα αποτελέσματα παλαιοτέρων εργασιών. Η πιθανότητα μια ΨΘΜ κατά την πρώτη μαστογραφία ήταν 16.3% και 9.6% για τις επόμενες που εκτελούνταν κάθε 2 χρόνια. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν προηγούμενες μαστογραφίες για σύγκριση οι πιθανότητες ΨΘΜ μειωνόταν στο μισό. Για τις γυναίκες που ακολούθησαν το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου μαστογραφίας από την ηλικία των 40 και έκαναν κάθε χρόνο μαστογραφία η πιθανότητα ΨΘΜ στα 10 χρόνια, έφτανε το 61.3% ενώ εκείνες που έκαναν κάθε 2 χρόνια οι ΨΘΜ ήταν 41.6%. Οι γυναίκες που άρχιζαν έλεγχο στα 40 και έκαναν κάθε χρόνο μαστογραφία η συσσωρευμένη πιθανότητα λάθους διάγνωσης για εκτέλεση βιοψίας ήταν 7% ενώ αυτές που ελέγχονταν κάθε 2 χρόνια η πιθανότητα ήταν 4.8%. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασαν και οι γυναίκες πού άρχιζαν τον έλεγχο μαστογραφίας στα 50 τους χρόνια. Οσον αφορά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε προχωρημένο στάδιο υπήρξαν περισσότερα περιστατικά στις γυναίκες που άρχιζαν έλεγχο στα 50 όμως αυτή η διαφορά ήταν μικρή και στατιστικά ασήμαντη. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι στα 10 χρόνια πληθυσμιακού ελέγχου όπου η μαστογραφία εκτελείται κάθε χρόνο η πλειονότητα των γυναικών θα έχει τουλάχιστο μια ΨΘΜ και 6 -8% θα έχουν μια λανθασμένη διάγνωση για εκτέλεση βιοψίας. Η εκτέλεση μαστογραφίας κάθε 2 χρόνια φαίνεται να μειώνει τα πιο πάνω ψευδώς θετικά αποτελέσματα

Σχόλια obgynsurvey March 2012. Οι ερευνητές υπενθυμίζουν για ακόμη μια φορά ότι οι αχρείαστες εξετάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα, ενώ η υπερβολική ακτινοβολία μπορεί να κάνει επίσης κακό. Είναι πολύ σημαντικό οι παλαιότερες μαστογραφίες να συγκρίνονται με τις καινούργιες. Η μικρή αύξηση διάγνωσης καρκίνου σε προχωρημένο στάδιο στις γυναίκες που άρχιζαν το μαστογραφικό έλεγχο στα 50 πιθανό να μπορεί να εξουδετερωθεί κάνοντας υπέρηχο μαστών κάθε χρόνο από την ηλικία των 40 και 1-2 ψηφιακές μαστογραφίες κατά την ηλικία 40 – 49. Αυτή είναι και η στρατηγική που ακολουθείται σήμερα από πολλά κέντρα υγείας.