Τροποποιήθηκε n άδεια κυκλοφορίας του Cervarix

Ιατρικός Τύπος:
30/11/2010
Πηγή: http://www.iatrikostypos.com/content/proionta-kai-farmaka/tropopoiithike...
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ανθή Αγγελοπούλου
Νέο αυτοματοποιημένο Κλινικό Εργαστηριακό Πιστοποιημένο Σύστημα για την ανίχνευση των ογκογόνων τύπων του ιού HPV και την ύπαρξη προ-καρκινικής ή και καρκινικής βλάβης παρουσιάστηκε από τη Roche Diagnostics Hellas στην 3η Επιστημονική Σύνοδο της Ελληνικής HPV Εταιρείας και στο 2ο Σεμινάριο «Σύγχρονα Θέματα Κυτταρολογίας». Το νέο σύστημα cobas 4800 έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της εργαστηριακής αποτελεσματικότητας στον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Η Roche διαθέτει ένα νέο κλινικό εργαστηριακό σύστημα σχεδιασμένο να βελτιώσει την εργαστηριακή αποτελεσματικότητα και να απαντήσει στις παρούσες και μελλοντικές διαγνωστικές ανάγκες.
Το Σύστημα cobas 4800 συνδυάζει τις πιστοποιημένες in vitro διαγνωστικές δοκιμασίες για έλεγχο του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Ηuman PapillomaVirus HPV) με την τεχνολογία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR).
Η δοκιμασία έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει τους 14 γονότυπους HPV υψηλού κινδύνου οι οποίοι προκαλούν καρκίνο τραχήλου της μήτρας.
Αναγνωρίζοντας αυτούς τους γονότυπους, το σύστημα cobas 4800 επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση των δύο γονοτύπων ( HPV 16 και 18) οι οποίοι θέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Η ιατρική αξία του συστήματος cobas 4800 HPV Test και το όφελος για τους ασθενείς επιδείχθηκε πρόσφατα. με την μεγαλύτερη κλινική μελέτη που διεξάχθηκε ποτέ για τον ασυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ATHENA (Addressing THE Need for Advanced HPV Diagnostics), στην οποία συμμετείχαν 47000 γυναίκες από τις ΗΠΑ.
Ευρήματα της μελέτης τα οποία ανακοινώθηκαν στο 26th International Papillomavirus Conference στο Μόντρεαλ τον Ιούλιο, δείχνουν ότι οι δύο γονότυποι HPV 16 και 18 μπορούν να ταυτοποιήσουν εκείνες τις γυναίκες με προκαρκινικές βλάβες οι οποίες θα διαφύγουν της κυτταρολογικής εξέτασης με το Pap test.
Στη μελέτη, 1 στις 10 γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω, οι οποίες βρέθηκαν θετικές για τους γονοτύπους 16 και/ή 18 με το σύστημα cobas 4800 HPV Test, είχαν προκαρκινική βλάβη, παρότι το Pap test ήταν φυσιολογικό.
Τα δεδομένα επιδεικνύουν τη σημασία της γονοτύπισης του HPV για την εκτίμηση του κινδύνου για καρκίνο τραχήλου της μήτρας , ειδικά με τον ασυμπτωματικό έλεγχο για τους δύο υψηλότερου κινδύνου HPV γονότυπους (16 και 18) και υπογραμμίζει τους περιορισμούς του ελέγχου μόνο με Pap test για την ταυτοποίηση γυναικών με προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου της μήτρας.
Η Roche Diagnostics Hellas, παρουσίασε το Σύστημα cobas 4800 για την ανίχνευση των ογκογόνων τύπων του ιού HPV και την ύπαρξη προ-καρκινικής ή και καρκινικής βλάβης στην 3η Επιστημονική Σύνοδο της Ελληνικής HPV Εταιρείας καθώς και στο 2ο Σεμινάριο «Σύγχρονα Θέματα Κυτταρολογίας» που πραγματοποίησε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» τον Οκτώβριο.