Τεχνολογία ρομπότ στη βιοψία μαστού

Δημοσιεύθηκε στις 28/07/2010
Πηγή : http://news.disabled.gr/?p=31495
Στερεοτακτική βιοψία μαστού εφαρμόζεται τελευταία στο Ιασώ General, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της πρόληψης.
Η στερεοτακτική βιοψία είναι το τελευταίο στάδιο, μετά την ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων, που βοηθούν στην αναγνώριση μικρών βλαβών στο μαστό.

Κατά τη διάρκεια της στερεοτακτικής βιοψίας, ένα πολύ μικρό μέρος της βλάβης, που πρέπει να ελεγχθεί, απορροφάται από μια βελόνα, ξεπερνώντας έτσι την ανάγκη χειρουργείου.
Σύμφωνα με το διευθυντή της κλινικής μαστού του Ιασώ General, Γρ. Ξεπαπαδάκη, η στερεοτακτική βιοψία μαστού είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος και βασίζεται σε αυτοματοποιημένη ψηφιακή τεχνολογία ρομπότ. Εχει εφαρμογή σε περιπτώσεις μικρής βλάβης που φαίνεται στη μαστογραφία και απαιτεί ιστολογική εξέταση. Γίνεται με τοπική αναισθησία και μια μικρή τομή μισού εκατοστού.
Η ενδιαφερόμενη ξαπλώνει σε ένα ειδικό κρεβάτι, ο μαστός σταθεροποιείται όπως στη μαστογραφία και με ακτινοσκόπηση εντοπίζεται το σημείο της βιοψίας με ακρίβεια χιλιοστού. Με τοπική αναισθησία γίνεται τομή, από την οποία η βελόνα θα φθάσει στο επιθυμητό σημείο και θα πάρει δείγμα ιστού για βιοψία.
Στη συνέχεια τοποθετείται ένα μικρό κλιπ στο σημείο της βιοψίας, ώστε να επισημαίνεται το σημείο της βιοψίας στη μαστογραφία που θα ακολουθήσει.
Η όλη διαδικασία γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστή και ρομποτική τεχνολογία, ώστε να μην υπάρξει περιθώριο σφάλματος.
Η διάρκεια της βιοψίας είναι 60 δευτερόλεπτα, όμως, επειδή η διαδικασία απαιτεί ακρίβεια, η προετοιμασία μπορεί να διαρκέσει 30-60 λεπτά.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010