Χειρουργική Αντιμετώπιση

Είναι η χειρουργική επέμβαση ή μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού;
Τις περισσότερες φορές Ναι.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πρέπει να προηγηθεί η θεραπεία με φάρμακα δηλ. χημειοθεραπεία και μετά να ακολουθήσει η χειρουργική επέμβαση.
Ποιά είδη χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν;
Υπάρχουν οι λεγόμενες συντηρητικές και ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις.
Στις συντηρητικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται:
• Η ευρεία ογκεκτομή, που αφορά μόνον την εξαίρεση του ογκιδίου ή της ακτινολογικής ανωμαλίας και του περιβάλλοντος ιστού.
• Η τμηματεκτομή που αφορά στην εξαίρεση ενός τεταρτημορίου του μαστού σ’ αυτό που έχει αναπτυχθεί ο όγκος.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει και λεμφαδενικός καθαρισμός ή εξαίρεση του λεμφαδένα φρουρού.
Στις ριζικές επεμβάσεις περιλαμβάνονται:
• Η απλή μαστεκτομή, όπου αφαιρείται ο μαστός με τη θηλή και την άλω, και
• Η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή όπου μαζί με το μαστό αφαιρούνται και οι λεμφαδένες της μασχάλης.
Από τι εξαρτάται σε τι είδους επέμβαση θα υποβληθεί η γυναίκα;
Σε ποιο είδος επέμβασης θα υποβληθεί η γυναίκα εξαρτάται από μερικούς παράγοντες τους οποίους εκτιμούμε από την κλινική εξέταση, τη μαστογραφία, αλλά και την ιστολογική εξέταση, ούτως ώστε η γυναίκα να μην κινδυνεύει να πάθει τοπική υποτροπή.
Οι παράγοντες αυτοί είναι:
• Η ηλικία. Όσο νεότερη είναι η γυναίκα τόσος μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της τοπικής υποτροπής.
• Το μέγεθος του ογκιδίου και μάλιστα σε σχέση με το μέγεθος του μαστού, π.χ. ένα ογκίδιο μεγέθους 2 cm μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε συντηρητική επέμβαση, σε μία γυναίκα, αν το μέγεθος του μαστού της είναι μεγάλο, παρά όταν είναι μικρό.
• Η πολυεστιακή ή πολυκεντρική ανάπτυξη του καρκίνου. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται συντηρητική επέμβαση
• Η επιθυμία της γυναίκας
• Περιπτώσεις ασθενών που μένουν μακριά από μεγάλα Ιατρικά Κέντρα και δεν μπορούν μα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα σπίτια τους, για να υποβληθούν σε συντηρητική επέμβαση.
• Τοπικά προχωρημένη κατάσταση του όγκου.
Υπάρχουν επιπλοκές με μία επέμβαση στο μαστό;
Όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις έτσι και στις επεμβάσεις του μαστού υπάρχει μετεγχειρητικός κίνδυνος για αιμορραγία και φλεγμονή. Ήσσονος σημασίας είναι η συγκέντρωση λέμφου στην περιοχή της μαστεκτομής, η λεγόμενη λεμφοκήλη. Ως απώτερη επιπλοκή θεωρείται το μετεγχειρητικό λεμφοίδημα του σύστοιχου άνω άκρου, δηλ. διόγκωση και οίδημα.
Υπάρχει περίπτωση να προηγηθεί η χημειοθεραπεία της χειρουργικής επέμβασης;
NAI. Όταν θέλουμε να μικρύνουμε το μέγεθος του όγκου, πριν το χειρουργείο ή σε περίπτωση φλεγμονώδους καρκίνου.
Υπάρχει περίπτωση σε πολύ αρχόμενο καρκίνο να πρέπει να γίνει μαστεκτομή;
ΝAI, ακόμη και σε πολύ αρχική μορφή καρκίνου που είναι το μη διηθητικό ή in situ καρκίνωμα, χρειάζεται μερικές φορές να γίνεται μαστεκτομή, εάν παρουσιάζει πολυκεντρική ή πολυεστιακή ανάπτυξη το καρκίνωμα.