Νέο χημειοθεραπευτικό φάρμακο επιμηκύνει την επιβίωση από επιθετικό καρκίνο του μαστού

Πηγή: http://www.e-hospital.gr/index.php?id=7519
Ένα νέο χημειοθεραπευτικό φάρμακο, το Iniparib (BSI-201) μπορεί να βοηθήσει γυναίκες που έχουν προσβληθεί από μια επιθετική και δύσκολα αντιμετωπίσιμη μορφή καρκίνου του μαστού.
Πρόκειται για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού (δηλαδή με αρνητικούς υποδοχείς οιστρογόνων, αρνητικούς υποδοχείς προγεστερόνης και αρνητικούς υποδοχείς της πρωτεΐνης HER2) που αποτελεί το 15% έως 20% των περιπτώσεων της νόσου. Για τη συγκεκριμένη μορφή της νόσου, δεν υπάρχουν προς το παρόν πολλές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.
Τα τελικά αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ επιβεβαίωσαν ότι το νέο φάρμακο Iniparib, σε συνδυασμό με γεμσιταμπίνη / καρβοπλατίνη μπορεί να συρρικνώσει σημαντικά τον όγκο και να αυξήσει την επιβίωση των ασθενών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η μέση συνολική επιβίωση των γυναικών που έλαβαν τον παραπάνω θεραπευτικό συνδυασμό έφτασε τους 12,3 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος θανάτου από τη νόσο μειώθηκε κατά 43%.
Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές ασθενείς (55,7%) που έλαβαν iniparib συνδυασμένο με γεμσιταμπίνη / καρβοπλατίνη παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανταπόκριση ή και καμία μεταβολή στην εξέλιξη της νόσου, για τουλάχιστον 6 μήνες.
Παράλληλα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες του νέου θεραπευτικού συνδυασμού δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με άλλα θεραπευτικά σχήματα.
Εκτός του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, το Iniparib δοκιμάζεται κλινικά και στο πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (φάση ΙΙΙ) καθώς και για τον καρκίνο των ωοθηκών, της μήτρας και του εγκεφάλου.
Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 35ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ESMO), στο Μιλάνο.
Σχετικά με το Iniparib (BSI-201)
Το Iniparib (BSI-201) είναι ένας νέος ερευνητικός αντικαρκινικός παράγοντας που δρα ως αναστολέας του ενζύμου πολυμεράση της πολυ-αδενοφωσφορικής ριβόζης (poly-ADP-ribose polymerase PARP) Σε σύγκριση με άλλους αντικαρκινικούς παράγοντες που αναστέλλουν την PARP, το iniparib είναι ο μόνος που έχει αποδείξει στατιστικώς σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης στη διάρκεια μελέτης Φάσης II για αυτήν την επιθετική και προχωρημένη μορφή του καρκίνου του μαστού. Μέσω της οδού PARP1 επιδιορθώνονται βλάβες του DNA που επέρχονται φυσικά στα καρκινικά κύτταρα, ή βλάβες του DNA που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία. Η αναστολή της PARP ενδέχεται να εμποδίζει την επιδιόρθωση του DNA των καρκινικών κυττάρων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας. Το BSI201 (iniparib) ελέγχεται προς το παρόν σε μελέτες Φάσης III σε ασθενείς με mTNBC, με πλακώδες μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και σε μελέτες Φάσης II σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών, της μήτρας και του εγκεφάλου. Το iniparib είναι η ονομασία που έχει υιοθετηθεί στις ΗΠΑγια τον ερευνητικό παράγοντα BSI-201.
Σχετικά με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC)
Όταν γίνεται διάγνωση καρκίνου του μαστού, οι εξετάσεις ρουτίνας περιλαμβάνουν τον έλεγχο των όγκων για παρουσία υποδοχέων οιστρογόνων και προγεστερόνης και για ενδεχόμενη υπερ-έκφραση του HER2. Ωστόσο, 15-20% του συνόλου των καρκίνων του μαστού δεν εμφανίζουν υπερ-έκφραση καμίας εκ των τριών πρωτεϊνών, γεγονός στο οποίο οφείλεται η ονομασία «τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού» ή «TNBC». Ο TNBC εξακολουθεί να συσχετίζεται με τη χειρότερη έκβαση σε σύγκριση με άλλους τύπους καρκίνου του μαστού. Για τις Οι γυναίκες με TNBC δεν θεωρείται κατάλληλη η ορμονική θεραπεία (όπως με ταμοξιφαίνη) ή η στοχευμένη θεραπεία με Herceptin, γεγονός που καθιστά τη χημειοθεραπεία ως την καθιερωμένη θεραπεία. Για αυτόν το λόγο, η εύρεση νέων στρατηγικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας σε αυτόν τον πληθυσμό αποτελεί πλέον το νέο σημαντικό επίκεντρο των ερευνών.