Γενετική και καρκίνος του μαστού

Βρέθηκαν νέα γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού

Πηγή: http://www.skai.gr/news/technology/article/143130/Βρέθηκαννέαγονίδιαπου σχετίζονταιμετονκαρκίνοτουμαστού/
Ημερομηνία: 10/05/2010

Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν πέντε συνηθισμένες παραλλαγές γονιδίων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των αιτιών της νόσου και στο μέλλον πιθανώς θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερες θεραπείες.

«Αδελφική» ασθένεια ο καρκίνος του μαστού

Δημοσίευση: 15-5-2008, 07 Τελευταία ανανέωση: 29-6-2008, 16:49
Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία
Καλά και κακά νέα για τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού αποκαλύπτουν δύο νέες μελέτες, που δημοσιεύονται σε διαφορετικές ιατρικές επιθεωρήσεις. Τα κακά νέα αφορούν έναν παράγοντα κινδύνου που δεν μπορεί να αλλάξει: το οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Και τα καλά, έναν παράγοντα κινδύνου που μπορεί να αλλάξει: την καθιστική ζωή.

«Αδελφική» ασθένεια ο καρκίνος του μαστού

Δημοσίευση: 15-5-2008, 07 Τελευταία ανανέωση: 29-6-2008, 16:49
Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία
Καλά και κακά νέα για τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού αποκαλύπτουν δύο νέες μελέτες, που δημοσιεύονται σε διαφορετικές ιατρικές επιθεωρήσεις. Τα κακά νέα αφορούν έναν παράγοντα κινδύνου που δεν μπορεί να αλλάξει: το οικογενειακό ιστορικό της νόσου. Και τα καλά, έναν παράγοντα κινδύνου που μπορεί να αλλάξει: την καθιστική ζωή.

The Genetics of Breast Cancer

Source: http://www.cancer.net/patient/All+About+Cancer/Genetics/The+Genetics+of+...
What are genes?
Genes carry information in the form of DNA within each cell of the human body. Researchers estimate that there are 30,000 different genes in each cell. Genes are packaged onto chromosomes. There are 23 pairs of chromosomes in each cell. One chromosome of each pair is inherited from the person's father and one from the person's mother.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου