Ακτινοθεραπεία στο καρκίνο του μαστού

Τι Είναι Η Ακτινοθεραπεία Του Μαστού

Πηγή: http://www.mastologos.gr/articles/22-breast-radiotion-therapy
Τι είναι η ακτινοθεραπεία;
Είναι θεραπεία του καρκίνου με ακτίνες. Υπάρχουν δύο είδη ακτίνων: Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και η σωματιδιακή ακτινοβολία.
Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;
Είναι ακτινοβολία φωτονίων όπως είναι οι ακτίνες Χ που εκπέμπονται από ένα γραμμικό επιταχυντή, ή οι ακτίνες Γάμμα που εκπέμπονται από μηχάνημα κοβαλτίου.
Τι είναι η Σωματιδιακή Ακτινοβολία;

Η θεραπεία για καρκίνο του μαστού μετά την ακτινοθεραπεία

Πηγή: http://www.scumdoctor.com/Greek/disease-prevention/cancer/breast-Cancer/...
Μια μοναδική χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου του μαστού μπορεί να μην είναι αρκετή για να εξαλειφθεί ο φόβος της επανάληψης. Ακτινοθεραπεία διεξάγεται παράλληλα με τη χειρουργική επέμβαση έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει την πιθανότητα μιας επαναλαμβανόμενης κακοήθειας σε σχεδόν 70 τοις εκατό των ασθενών. Η διαδικασία αυτή να διεξάγεται από ογκολόγο ακτινοβολία και η ακτινοβολία περιορίζεται στην περιοχή κάτω από τη θεραπεία.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου