Πρόληψη για τον καρκίνου του τραχήλου

HPV DNA Testing for Cervical Cancer Screening

Source: http://www.thirdage.com/womens-health/hpv-dna-testing-for-cervical-cancer-screening-0

HIV Drug Could Prevent Cervical Cancer

Article Date: 04 May 2011 - 0:00 PDT

Source: http://www.medicalnewstoday.com/releases/224103.php

Guided Therapeutics Provides Update On FDA PMA Review Of Cervical Cancer Test

Article Date: 09 Mar 2011 - 0:00 PDT

Source: http://www.medicalnewstoday.com/releases/218529.php

FDA Approves Roche's HPV Test For Identifying Women At Highest Risk For Cervical Cancer

Article Date: 21 Apr 2011 - 0:00 PDT

Source: http://www.medicalnewstoday.com/releases/223045.php

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου