Κολποσκόπηση

HPV (Human Papilloma Viruses )

Ποιός είναι ο ιός HPV ;

Είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Δεν είναι ένας,αλλά μία ομάδα DNA-ιών, γνωστών διεθνώς ως HPV (Human Papilloma Viruses). Οι HPV ιοί προκαλούν πλήθος αλλοιώσεων, καλοήθων και κακοήθων, στο δέρμα και τους βλεννογόνους του ανθρώπινου σώματος.

Πόσο συχνή είναι η μόλυνση; Αφορά γυναίκες και άντρες;

Why a colposcopy is used

Source: http://www.nhs.uk/Conditions/Colposcopy/Pages/Why-it-is-used.aspx
Date: 14 Jan 2011
Cervical screening
A colposcopy is usually carried out after an abnormal cervical screening test result.
A cervical screening test is a routine test to check the health of a woman’s cervix (the neck of the womb). Sometimes, the cells that line the cervix start to change and become abnormal. In a very small number of cases, abnormal cervical cells can be an early sign of cervical cancer.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου