Ανθρώπινος ιός των θυλωμάτων HPV

Doctors over-testing for HPV, study suggests

Date: 05/07/2011
Source: http://www.healthexpress.co.uk/news/hpv-testing-high-112.html
A study undertaken in the United States has indicated that doctors are testing too many women unnecessarily for the sexually transmitted infection HPV.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου