Χειρουργικές επεμβάσεις

Επανόρθρωση μαστού μετά από μαστεκτομή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26 Μαρτίου 2010
Πηγή: http://neofotistos.gr/επανόρθωση-μαστού-μετά -από-μαστεκτομή

Αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/01/2009
Πηγή: Ε.Ε.Μ

Τι είναι η αποκατάσταση του μαστού;
Είναι η εκ νέου ανάπλαση του μαστού που αφαιρέθηκε με μαστεκτομή. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Στην πρώτη περίπτωση που γίνεται η ανάπλαση ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή η γυναίκα έχει το πλεονέκτημα να ξυπνήσει μετά το χειρουργείο και να έχει πάλι δυο μαστούς, έχοντας τον καινούργιο μαστό στη θέση του παλιού.
Τι προσφέρει η αποκατάσταση του μαστού;

Surgery

Date: 17 Aug 2010
Source: http://www.breastcancercare.org.uk/breast-cancer-breast-health/treatment...
Types of surgery
Surgery is usually the first treatment for breast cancer, although in some cases chemotherapy or hormone therapy may be offered first to begin treating the whole body or to shrink the tumour so that surgery can be less extensive, or even avoided altogether.
One of the first decisions you may have to make is which type of operation you'll have. You may be offered a choice of breast conserving surgery or a total mastectomy.
Breast conserving surgery

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου