Θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Benitec Limited Technology Used By University Of Queensland Scientists To Develop A Treatment For Cervical Cancer

Article Date: 29 Mar 2011 - 2:00 PDT
Source: http://www.medicalnewstoday.com/releases/220475.php
Benitec Limited (ASX:BLT) (PINK:BNIKF) today welcomed the publication of research by scientists at the University of Queensland who demonstrated the value of Benitec's gene silencing platform technology to provide effective human therapeutics for cancer. Their results were published this month in the prestigious international scientific journal Cancer Gene Therapy*.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου