Εμβολιασμός κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

O εμβολιασμός και η πληροφόρηση σώζουν από τον καρκίνο του τραχήλου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Οκτωβρίου 2010
Γράφει: Ταλιούρη Ειρήνη, Βιολόγος

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περίπου 60.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στον τράχηλο και από αυτές σχεδόν οι μισές πεθαίνουν. Στην Αμερική από τις 10.000 γυναίκες που αποκτούν καρκίνο στον τράχηλο, οι 3.700 περίπου πεθαίνουν.

O εμβολιασμός και η πληροφόρηση σώζουν από τον καρκίνο του τραχήλου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Οκτωβρίου 2010
Γράφει: Ταλιούρη Ειρήνη, Βιολόγος

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περίπου 60.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στον τράχηλο και από αυτές σχεδόν οι μισές πεθαίνουν. Στην Αμερική από τις 10.000 γυναίκες που αποκτούν καρκίνο στον τράχηλο, οι 3.700 περίπου πεθαίνουν.

O εμβολιασμός και η πληροφόρηση σώζουν από τον καρκίνο του τραχήλου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1 Οκτωβρίου 2010
Γράφει: Ταλιούρη Ειρήνη, Βιολόγος

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περίπου 60.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στον τράχηλο και από αυτές σχεδόν οι μισές πεθαίνουν. Στην Αμερική από τις 10.000 γυναίκες που αποκτούν καρκίνο στον τράχηλο, οι 3.700 περίπου πεθαίνουν.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου