Γονιμότητα μετά από προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου

Γονιμότητα: Το τεστ ΠΑΠ δείχνει HPV: Χρειάζομαι σίγουρα κολποσκόπηση;

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011, 14:03
Η πιθανότητα να έχει εκτεθεί ένα άτομο που είναι σεξουαλικά ενεργό στον ιό HPV είναι αρκετά υψηλή – της τάξεως του 50-70%. Βέβαια, αρκετές γυναίκες δεν θα ενοχληθούν καθόλου από τον ιό, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό θα εκδηλώσει τον HPV υπό τη μορφή κονδυλωμάτων ή αλλοιώσεων στον τεστ Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ).

Cervical Cancer Treatment: Early Detection is Essential

Posted by Robin Westen on January 9, 2011 8:00 PM

Source: http://www.thirdage.com/women-s-health/cervical-cancer-treatment-early-d...
How curable is cervical cancer? One hundred percent if detected early enough. And radiation and chemotherapy are not necessary for the most common form of cervical cancer.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου