Μαστογραφία

Ψηφιακή μαστογραφία : Ισχυρό όπλο κατά του καρκίνου του μαστού

Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2011
Πηγή: http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=11051

Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια ως διαγνωστική ακτινολογική μέθοδος. Καθώς μάλιστα οι ψηφιακοί μαστογράφοι έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά την τελευταία τριετία, η ιατρική κοινότητα έχει αντιληφθεί πλήρως και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης συμβατικής - αναλογικής μαστογραφίας. Η εμπειρία των ιατρών του ΛΗΤΩ στη χρήση της επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματά της και στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα.

Υπερηχογράφημα μαστού

Πηγή: http://www.kmyrillas.gr/gynaecologist/obstetrician-gynaecologist/uperekh...
Οι εικόνες από τον υπέρηχο βοηθούν στη διάγνωση ενός εύρους ασθενειών και παθήσεων συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του μαστού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο υπέρηχος ή και να συνδυαστεί με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Καθότι όμως μόνο μία μικρή περιοχή απεικονίζεται μέσω του υπέρηχου, δεν είναι κατάλληλος για τον έλεγχο μεγάλων περιοχών ιστού στο μαστό.

Τι είναι Μαστογραφία;

Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος.
Αναλυτικότερα, είναι μία ακτινολογική εξέταση που μπορεί να εντοπίσει ακόμη και την ύπαρξη πολύ μικρού μεγέθους καρκίνου στο μαστό, όταν αυτός δεν έχει δώσει ακόμη, κανένα κλινικό εύρημα. Σήμερα η συμβατική μαστογραφία βαθμιαία αντικαθίσταται, από την ψηφιακή μαστογραφία η οποία παρουσιάζει καλύτερη ευκρίνεια, άρα και καλύτερα διαγνωστικά αποτελέσματα και η γυναίκα δέχεται μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας.

Τα εμφυτεύματα μαστού δεν πρέπει να αποτρέπουν τη μαστογραφία

Ημερομηνία: 15/10/2009

Πηγή: http://www.healthview.gr/επιστημονικά-νέα/τα-εμφυτεύματα-μαστού-δεν-πρέπει-να-αποτρέπουν-τη-μαστογραφία
Η μαστογραφία μπορεί να είναι πιο δύσκολη για τις γυναίκες που έχουν εμφυτεύματα μαστού, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μια απαραίτητη για την προστασία της υγείας τους εξέταση, προειδοποιούν Αμερικανοί ερευνητές.
Σύμφωνα με τον Dr. Phil Evans, οι έμπειροι επαγγελματίες υγείας που κάνουν μαστογραφίες γνωρίζουν πώς πρέπει να προσαρμόσουν τα πρωτόκολλα απεικόνισης από τη στιγμή που θα ενημερωθούν για την παρουσία εμφυτευμάτων.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου