Μαστογραφία

Ραδιενέργεια και απεικονιστικές μεθόδοι

Healthnews, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2011
Δήμος Μιχαηλίδης (Ακτινολόγος)

Από νωρίς είχε αναγνωρίσει η ιατρική κοινότητα, τόσο τις δυσμενείς επιπτώσεις όσο και το όφελος από τις απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούν ραδιενεργό ακτινοβολία.

Ορολογία

Πηγή http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/gre/breast/mod5contD.html
Για να αυξηθεί η αμοιβαία κατανόηση και για να βελτιωθεί η διαγνωστική τυποποίηση, όλα τα κυτταρολογικά δείγματα του μαστού που λαμβάνονται με παρακέντηση δια λεπτής βελόνης θα πρέπει να κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω πέντε κατηγορίες όπως ορίστηκαν από το Βρετανικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου (U.K. Breast Screening Programme) το 1993. Αυτές οι κατηγορίες είναι ׃
C1: Ανεπαρκές

Οκτώ στις δέκα γυναίκες τάσσονται υπέρ του ετήσιου μαστογραφικού ελέγχου

Πηγή: http://health.in.gr/woman/news/article/?aid=1231111105
Νέα Υόρκη
Οκτώ στις δέκα γυναίκες δηλώνουν ότι οι νέες οδηγίες κατά της συστηματικής μαστογραφίας σε ηλικία κάτω των 50 ετών δεν είναι «ασφαλείς», σύμφωνα με αμερικανική δημοσκόπηση. Όμως, οι περισσότερες υπερεκτιμούν τον κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού, διαπίστωσαν ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου