Τρόπος ζωής - Συνήθειες για την υγεία του μαστού

Breast Cancer Patients Find Therapy in Yoga

Posted by Laura Phillips May 22, 2011 2:17 PM
Source: http://www.thirdage.com/news/breast-cancer-patients-find-therapy-in-yoga...
Breast cancer patients who participate in yoga experience less stress and a higher quality of life compared to patients who do stretching exercises or who don't exercise according to a recent U.S. study.
AFP Relax reports that researchers from the University of Texas MD Anderson Cancer Center studied 163 women with an average age of 53 who were undergoing radiation therapy for early onset through stage 3 breast cancer.

Η άθληση βοηθά τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, που αποτελεί για πολλές γυναίκες το χειρότερο εφιάλτη, παίζει η άθληση, αφού μελέτες έδειξαν ότι η συμμετοχή πασχόντων σε διάφορες μορφές άθλησης, μπορεί να δράσει ευεργετικά.

Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, που αποτελεί για πολλές γυναίκες το χειρότερο εφιάλτη, παίζει η άθληση, αφού μελέτες έδειξαν ότι η συμμετοχή πασχόντων σε διάφορες μορφές άθλησης, μπορεί να δράσει ευεργετικά.

Air travel and your prosthesis

Date: 16 Aug 2010
Source: http://www.breastcancercare.org.uk/breast-cancer-breast-health/treatment...
Advice for travellers taking their prosthesis onto an aeroplane
Travelling by aeroplane? Here we offer advice on how to look after your prosthesis while flying, as well as how to avoid any potentially embarrassing moments at airport security.
Is it safe to wear my prosthesis when flying?
Yes, it is safe to wear your breast prosthesis when flying because in most modern aircraft, cabins are pressurised.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου