Βιοψίες του μαστού

Βιοψία μαστού: νέα μέθοδος BLES (breast lesion excision system)

Πηγή : http://aktinologiaradiologia.blogspot.com/2011/05/bles-breast-lesion-exc...
Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια από τις σημαντικότερες μάστιγες που απασχολούν τις γυναίκες σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη.
Οι νεότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις στον καρκίνο του μαστού, αναμένεται να προσφέρουν μικρή βελτίωση στη θνησιμότητα των ασθενών με καρκίνο του μαστού.
Γι’ αυτόν το λόγο, πολλές από τις προσπάθειες που γίνονται σήμερα αφορούν στην πρόγνωση, άρα και στην πρόωρη αντιμετώπισή του (στάδιο Ι).

Βιοψία Μαστού

Πηγή : http://www.anastasakou.gr/wmt/index.php?lid=1&pid=11&s=31
Όταν έχουμε ένα εύρημα ύποπτο στην ψηλάφηση, στη μαστογραφία ή στον υπέρηχο μαστού, αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Γι'αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας η ετήσια μαστολογική εξέταση από ειδικό μαστολόγο-χειρουργό μαστού όπως και η ετήσια μαστογραφία και ο υπέρηχος μαστού μετά τα 40 σε εξειδικευμένο κέντρο με σύγχρονα μηχανήματα.

Βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA)

Πηγή : http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/gre/breast/mod5contC.html
Η FNA χρησιμοποιείται ευρέως για να αξιολογήσει τις ψηλαφητές αλλοιώσεις ή τις αλλοιώσεις που ανιχνεύονται από τη μαστογραφία. Οι βιοψίες δια λεπτής βελόνης (FNA) και οι βιοψίες με λήψη τμήματος ιστού μπορούν να παρέχουν την έγκαιρη ανίχνευση των κακοηθειών χωρίς εκτέλεση βιοψιών σε ανοικτά χειρουργεία.

Αξιολόγηση των δειγμάτων από παρακέντηση με λεπτή βελόνη.

Πηγή http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/gre/breast/mod5contE2.html
Αξιολόγηση στην μικρή μεγέθυνση
• Κυτταβρίθεια
• Κυτταρική διάταξη
• Στοιχεία του υποστρώματο

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου